GEORGIENFölj med på stor rundresa i Georgien 6 - 14 samt 14-22 april 2020.
För ev. reservplats och mer info, kontakta HK Travel.
OBS! Finns två platser på första resan

   
   
 
   
 
HK TRAVEL AB • Flogstavägen 150, 752 70 UPPSALA, Sweden • Tel/Fax: +46 (0)18-464940

Mobil: 070-713 77 42 • E-mail: info@hktravel.se • Org.nr: 556479-6463 • Postgiro 9216089-4