Efter 20 år med rundresor i Vietnam, Kambodja, Kuba, Peru, Kerala, Argentina, Sydafrika avslutar HK Travel programmerade långresor.

Tack vare våra mycket goda lokala kontakter kommer vi fortsättningsvis skräddarsy långresor utifrån personliga önskemål men utan fasta avgångar och svensk reseledning.
   
   
 
   
 
HK TRAVEL AB • Flogstavägen 150, 752 70 UPPSALA, Sweden • Tel/Fax: +46 (0)18-464940

Mobil: 070-713 77 42 • E-mail: info@hktravel.se • Org.nr: 556479-6463 • Postgiro 9216089-4